Header - Versioni - ITA

 • FIDAworkstation e FIDAworkstation+

  FIDAworkstation

  FIDAworkstation+

  FIDA4advisor

  Nuove funzionalità continuano ad aggiungersi soddisfando una gamma di esigenze ogni giorno più ampia.

F4A
FW+
FW
Dati
Fondi V V V
ETF V V V
Azioni V V V
Obbligazioni V V V
Certificates V V
Indici V V V
Valute V V V
External V V V

Motore di ricerca
Filtri per anagrafica V V V
Filtri per categorie e classificazioni V V V
Filtri quantitativi V V V

Schede prodotto
Anagrafica V V V
Classificazione e categorizzazione FIDA V V V
FIDA Rating V V V
Quotazioni, dividendi e cedole V V V
Analisi grafica V V V
Analisi statistica V V V
Composizione di portafoglio V V
Analisi competitiva V V
Documenti ufficiali V V
Notizie V V

Clienti
Anagrafica V V V
Profilazione multivariata V
Archivi Mifid V
Dashboard (Robo4advisor) V
Condivisione portafoglio con cliente V V V

Portafogli Modello
Gestione portafogli modello V
Portafogli consigliati V V V

Gestione portafoglio
Portafogli contabili V V V
Simulatore V V V
Simulatore multidata V V
Aggregazioni di portafoglio cliente V V V
Aggregazioni di portafoglio libere V V
Ottimizzatore V V V
Test Mifid V V V
Analisi storica V V V
Analisi quantitativa V V V
Performance contribution V V
Var di portafoglio V V
Break-down di portafoglio V V V
Cono di volatililtà V V V
Scadenziario obbligazionario V V
Analisi dei costi V V
Tabella avanzata di composizione V V
Analisi grafica dei flussi V V

Strumenti
Confronto V V V
Liste V V V
Avvisi V V V
Piani di investimento V V V
Matrice di correlazione V V V
Analisi tecnica V V
Report personalizzabili V V V
Report avanzati V V

 • Registrati e prova gratuitamente la FIDAworkstation

  Registrati